นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่นำขบวนรถบุคคลสำคัญหรือผู้นำ ใช้ภาษากายและวาจาด้วยความสุภาพเรียบร้อยในการของทางประชาชน ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันอังคารที่ 14 ส.ค. 61 เวลา 13.20 น. ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงเรื่องที่นายกรัฐมนตรีปรารภต่อที่ประชุมครม. เกี่ยวกับเรื่องการจราจร โดยเฉพาะกรณีที่บุคคลสำคัญต้องรีบเร่งเพื่อเดินทางไปปฏิบัติภารกิจให้ทันตามเวลาที่กำหนดและมีการจัดรถนำขบวนหรือรถตามขบวนตามมาตรฐานของการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานด้านการรักษาความปลอดภัยว่า นายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงในเรื่องดังกล่าว ไม่อยากให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จึงมีนโยบายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องของการจัดการรักษาความปลอดภัยให้กับบุคคลสำคัญและผู้นำต่าง ๆ ทั้งในส่วนของสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คณะรัฐมนตรี รวมไปถึงนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีทุกคน ดำเนินการด้วยความรัดกุม รอบคอบ อย่าให้ประชาชนได้รับผลกระทบหรือได้รับก็ขอให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด เช่น หากมีความจำเป็นต้องขอทาง กรณีที่มีทางแยกและเป็นทางร่วมกัน ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องปิดเส้นทางหนึ่งเป็นระยะสั้น ๆ ประมาณ 1 นาที เพื่อให้ขบวนผ่านไปนั้น ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการด้วยความรัดกุมรอบคอบ รวมทั้งบุคคลที่เป็นผู้นำที่นั่งอยู่ในขบวนก็ขอให้กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะเวลาขอทางให้ปฏิบัติด้วยภาษากายและวาจาด้วยความสุภาพเรียบร้อย เพราะเป็นผู้ที่ไปขอทางเขาและประชาชนจะต้องเป็นผู้อนุเคราะห์หรือให้ทาง ซึ่งโดยปกติประชาชนก็ยอมที่จะให้ทางไปก่อนอยู่แล้ว ดังนั้นเจ้าหน้าที่ที่เป็นกันขบวนทั้งหลายเหล่านี้ จะต้องมีความสุภาพเรียบร้อย อย่าให้มีข้อรายงานมาโดยเด็ดขาดว่าไปกระทำการอันหนึ่งอันใดที่ไม่เหมาะสม ซึ่งทุกคนก็รับไปปฏิบัติ ที่มา : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก #ทีมลุงตู่

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่     #นายกรัฐมนตรี     #ประยุทธ์     #ครม.     #ทีมลุงตู่     #รองนายก

RELATE: