นายกรัฐมนตรีร่วมปักธง เข้มกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ สู่ทศวรรษ 2 ------------------------------------------------ พร้อมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของกระทรวงสาธารณสุข นายกรัฐมนตรีปักธง เข้มพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 ปกป้องเยาวชน ลดนักดื่มหน้าใหม่ ให้ห่างไกลเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ เพื่อช่วยลดปัญหาและผลกระทบด้านสังคม เศรษฐกิจ ตลอดจนช่วยป้องกันเด็กและเยาวชนไทยให้ห่างไกล รู้เท่าทัน รวมทั้งตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ให้เข้าถึงได้โดยง่าย ซึ่งดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง เช่น ห้ามจำหน่ายในสถานที่ราชการ สถานศึกษาและสถานีขนส่ง เป็นต้น พร้อมห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาอื่น นอกจากเวลา 11.00–14.00 น. และ 17.00 – 24.00 น. ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ จำกัดสถานที่ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามลดราคาเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย และห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อ เครื่องหมายของเครื่องดื่ม อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณ ชักจูงให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้ทดลองเดินในอุปกรณ์ การตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ที่กระทรวงสาธารณสุขนำมาจัดนิทรรศการเพื่อวัดประสิทธิภาพการทรงตัว พร้อมกล่าวว่า แอลกอฮอล์เป็นปัญหาหลักของสังคมไทย ทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่น อุบัติเหตุทางรถยนต์ ซึ่งพระราชบัญญัติควบคุมฯ ดังกล่าว จะช่วยลดความรุนแรงในสังคม นำไปสู่การลดอุบัติเหตุทางรถยนต์และอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นได้ พร้อมกันนี้กลุ่มเยาวชนและนักเรียนได้มอบช่อดอกกุหลาบสีขาวเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่นายกรัฐมนตรี เนื่องในเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความรักด้วย ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณและขอให้เป็นเด็กดีตั้งใจเรียน http://www.thaigov.go.th #ลุงตู่มาแว้วๆๆๆ #ควบคุมเครื่องดื่ม #แอลกอฮอลล์

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่     #นายกรัฐมนตรี

RELATE: