ท่าน อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ มอบหนังสือบทกลอน "เขียนแผ่นดิน" ให้ลุงตู่ และเขียนข้อความลงบนหนังสือว่า "เขียนแผ่นดินแด่ พณฯ ท่าน นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ด้วยความคารวะผู้ดูแลแผ่นดิน" พร้อมลายเซ็น ลองอ่านหนึ่งในบทกลอนที่อ.เนาวรัตน์ ประพันธ์ขึ้น และได้ขับกลอนต้อนรับลุงตู่ด้วยค่ะ

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่     #นายกรัฐมนตรี     #ประยุทธ์

RELATE: