"ทหารไทย ขวัญใจชาวซูดานใต้ ในกองกำลังรักษาสันติภาพ UN นักรบผู้มากับรอยยิ้ม และ #ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" . เมื่อทหารไทย กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน น้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เผยแพร่สู่แผ่นดินซูดานใต้ . เพื่อสร้างความเขียวขจี และอุดมสมบูรณ์ ให้มาแทนที่ความแห้งแล้ง อดอยากและแล้งแค้น ในดินแดนแห่งนี้ . ขอบคุณภาพและข้อมูล #THAI_HMEC เพจ UNMISS กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน #ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ศาสตร์พระราชา

RELATE: