ถอดแผนบทเรียนจากเหตุการณ์ "ผู้ประสบภัยทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย" 1. การแก้ไขข้อบกพร่องในอดีต 2. การป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำในอนาคต 3. ความพร้อมของบุคลากรและหน่วยงาน ส่วนหนึ่งจากรายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ออกอากาศวันศุกร์ที่ 13 ก.ค. 2561 #ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ศาสตร์พระราชา

RELATE: