ดูลีลา ครูตู่ สอนเด็กนักเรียน เรียกเสียงหัวเราะ ผ่อนคลาย ไม่เครียด เข้าถึงง่าย สมกับเป็นผู้นำที่ดีของประเทศ #ลุงตู่ตูน

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่

RELATE: