"ช่วงเช้าก่อนเข้าร่วมประชุม G20 ผมได้หารือกับ นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย ซึ่งต่างยินดีที่ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยและออสเตรเลียมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด เราบรรลุข้อตกลง เสรีการค้า TAFTA ทำให้มูลค่าการค้าระหว่างกันขยายตัวอย่างน่าพอใจ และภายใต้สถานการณ์ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ไทยและออสเตรเลียเห็นว่า กรอบความร่วมมือ RCEP จะเป็นประโยชน์ต่อการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว จึงต้องเร่งผลักดันเจรจาให้แล้วเสร็จในปีนี้ครับ" - นายกลุงตู่ - 28 มิ.ย.62 #ลุงตู่มาแว้วๆๆๆ #สร้างไทยไปด้วยกัน #ReformTogether

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่     #นายกรัฐมนตรี     #นายกลุงตู่     #สร้างไทยไปด้วยกัน

RELATE: