ชมภาพนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชม การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ผักอินทรีย์เมืองธรรมะเกษตร ไร่ภูตะวัน ออร์แกนิคฟาร์ม บ้านหนองเม็ก ต.คึมใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ วันที่ 23 ก.ค. 61 #สร้างไทยไปด้วยกัน #ReformTogether #ทีมลุงตู่ https://youtu.be/-XQ8cYiZ1ls

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่     #นายกรัฐมนตรี     #ทีมลุงตู่     #สร้างไทยไปด้วยกัน

RELATE: