จ่อหักเงินเดือนจ่ายตรง ข้าราชการลูกหนี้ กยศ. กว่า 2 แสนคน เตรียมโดนหักเงินเดือนจากระบบจ่ายตรง ประเดิมกลุ่มแรกสังกัดกรมบัญชีกลาง เดือนก.ค.นี้ หน่วยอื่น เริ่ม ต.ค ---------------------------------------- น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า หลังจากพ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2560 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ประสานข้อมูลลูกหนี้กับกรมบัญชีกลาง เพื่อช่วยหักเงินเดือนข้าราชการที่เป็นลูกหนี้ กยศ. ซึ่งมีลูกหนี้ที่เป็นข้าราชการกว่า 2 แสนคน ทั้งนี้ได้กำหนดแนวปฏิบัติการหักเงินเดือน และจะเจรจาตกลงกับลูกหนี้เป็นรายบุคคล เกี่ยวกับจำนวนเงินเดือนที่จะหักเพื่อชำระหนี้ต่อเดือน เพื่อลดผลกระทบต่อลูกหนี้ จากนั้นจะจัดทำข้อมูลข้าราชการที่ยินยอมชำระหนี้ตามที่ได้ตกลงกับ กยศ. แยกตามส่วนราชการแต่ละแห่ง เพื่อให้ส่วนราชการนำข้อมูลดังกล่าวไปตรวจสอบ ก่อนส่งให้กรมบัญชีกลางดำเนินการหักเงินเดือนจากระบบจ่ายตรงเงินเดือนต่อไป พร้อมระบุกรมบัญชีกลางได้ดำเนินการพัฒนาระบบให้ส่วนราชการสามารถตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้และดำเนินการหักเงินเดือน เพื่อชำระหนี้ได้ โดยจะเริ่มหักเงินเดือนลูกหนี้ที่เป็นข้าราชการของกรมบัญชีกลางเป็นกลุ่มแรกในเดือนก.ค. 2561 และขยายไปยังข้าราชการหน่วยงานอื่น ในเดือนต.ค. 2561 ซึ่งกรมบัญชีกลางยินดีเป็นเครื่องมือที่สำคัญของรัฐบาล เพื่อสนับสนุนให้ กยศ. มีความเข้มแข็งมากขึ้น อันจะเป็นการพัฒนาระบบการศึกษาไทยให้มีความมั่นคงและยั่งยืน Cr.Thairath #ลุงตู่มาแว้วๆๆๆ #จ่อหักเงินเดือนจ่ายตรง #ข้าราชการลูกหนี้ กยศ. #ประเดิมกลุ่มแรกสังกัดกรมบัญชีกลาง

TAG

RELATE