"จะเป็นรัฐบาลของคนทั้งประเทศ เพราะฉะนั้นการทำงาน ก็จะจัดสรรหน้าที่ในความรับผิดชอบ ในแต่ละภาคและกลุ่มจังหวัดให้กับทุกคนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้การทำงานและการดูแลประชาชน เกิดความทั่วถึงทุกกลุ่มทุกฝ่าย วันนี้มีทั้งรัฐมนตรีเก่าและใหม่ ก็ขอให้ทุกคนเดินหน้าในการทำงานร่วมกัน ด้วยความรักความสามัคคี ไม่แบ่งแยก และ ดูแลทุกอย่างตามที่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนไว้" - นายกลุงตู่ - 16 ก.ค.62 นายกรัฐมนตรี นำ ครม. ประชุมครั้งแรก หารือถึงร่างนโยบายรัฐบาล ที่จะแถลงต่อรัฐสภาในวันที่ 25 กรกฎาคมนี้ #ลุงตู่มาแว้วๆๆๆ #สร้างไทยไปด้วยกัน #ReformTogether

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่     #นายกรัฐมนตรี     #ครม.     #นายกลุงตู่     #สร้างไทยไปด้วยกัน

RELATE: