ความในใจลุงตู่ "4 ปี ที่ผ่านมา สำหรับผม ไม่มีคำว่า เหนื่อย ถ้าคนไทยยิ้มได้"

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่

RELATE: