คลังเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิต ต่อยอดผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ -------------------------------------- นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจการคลัง สศค. (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง) เผยถึงความก้าวหน้าการดำเนินมาตรการปรับปรุงคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรผลประโยชน์ที่เมือง ว่า จากการเปิดให้ผู้มีบัตรผลประโยชน์ที่เมืองมา แจ้งเหตุปรารถนาร่วมมาตรการฯ ในเดือน กุมภาพันธ์ แล้วก็ได้มีการสัมภาษณ์ผู้มีบัตรผลประโยชน์ที่เมือง โดยผู้ดูแลผู้มีบัตรผลประโยชน์ที่เมือง (AO) ในตอนเดือน มี.ค.-พฤษภาคม61 เพื่อเพิ่มช่องทางในการพัฒนาตัวเองแล้วก็รายได้ให้แก่ผู้มีบัตรผลประโยชน์ที่เมือง ซึ่งกรรมวิธีสัมภาษณ์ได้สำเร็จลงแล้ว พบว่า มีผู้มีบัตรผลประโยชน์ที่เมืองแสดงความปรารถนาร่วมการพัฒนาตัวเองมากไม่น้อยเลยทีเดียว โดยผู้มีบัตรผลประโยชน์ที่เมืองในกลุ่มนี้จะได้รับการเติมเงินส่วนเพิ่ม (100-200 บาทต่อคนต่อเดือน) ส่วนคนที่ไม่หวังจะปรับปรุงตัวเอง กระทรวงการคลังจะเริ่มหยุดการเติมเงินส่วนเพิ่มในบัตรผลประโยชน์ที่เมือง ตั้งแต่ ไม่.ย.61 เป็นต้นไป แต่ว่ายังคงได้รับสิทธิการเติมเงินในบัตรผลประโยชน์ที่เมืองตามเดิมถัดไป (200-300 บาทต่อคนต่อเดือน) นายพรชัย กล่าวต่อว่าต่อขาน ขั้นตอนต่อไปเป็นการส่งผู้มีบัตรผลประโยชน์ที่เมืองให้หน่วยงานปรับปรุงเริ่มแนวทางการปรับปรุงตามกลยุทธ์ปรับปรุงตัวเองที่ผู้มีบัตรผลประโยชน์ที่เมืองแต่ละรายได้ฟ้องร้องหวังไว้ ซึ่งกระทรวงการคลังจะได้ติดตามความก้าวหน้าอย่างใกล้ชิด รวมทั้งแจ่มแจ้งความก้าวหน้าให้มหาชนรับรู้เป็นระยะถัดไป. Cr. www.thairath.co.th #ลุงตู่มาแว้วๆๆๆ #คลังเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิต #ต่อยอดผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่

RELATE: