ครั้งแรกของประเทศไทย ที่จัดงาน "วิสาหกิจเพื่อสังคม" ...ห้ามพลาดครับ! 13 มิถุนายน นี้ Kick off Social Enterprise "วิสาหกิจเพื่อสังคม" ก้าวแรกของการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากภาครัฐ แล้วพบกันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับ #สร้างไทยไปด้วยกัน #ReformTogether

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #สร้างไทยไปด้วยกัน

RELATE: