ครั้งหนึ่ง หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช กราบบังคมทูลถามในหลวง​ รัชกาลที่ ๙ ว่า “...เคยทรงเหนื่อย ทรงท้อบ้างหรือไม่...” ครั้งนั้น ในหลวง​ รัชกาลที่ ๙ มีพระราชกระแสตอบว่า “...ความจริงมันน่าท้อถอยหรอก บางเรื่องมันน่าท้อถอย แต่ว่าฉันท้อไม่ได้ เพราะเดิมพันของเรานั้นสูงเหลือเกิน เดิมพันของเรานั้นคือบ้านคือเมือง คือความสุขของคนไทยทั่วประเทศ...” ในทัศนะของข้าพเจ้า ยุคของพระองค์​คือยุคที่ต่อสู้กับความยากจน​ ยุคที่ต้องฟื้นฟูประเทศ​หลังสงครามโลก​ ยุคที่ต่อสู้กันทางความคิดและอุดมการณ์​ทางการเมือง​ระหว่าง​ฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวา​ ยุคที่ต้องพัฒนา​ประเทศ​จากยุคเกษตร​กรรม​สู่ยุคอุตสาหกรรม​และเข้าสู่ยุคนวัตกรรม​ เพราะรัฐบาล​มาแล้วก็จากไป​ แต่พระองค์​คือหลักชัยที่ไม่ผันแปรตามการเวลา

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #การเมือง

RELATE:

สภาธุรกิจสหรัฐฯ-อาเซียนเชื่อมั่นรัฐบาลไทย พร้อมขยายการลงทุนสอดรับนโยบา

สภาธุรกิจสหรัฐฯ-อาเซียนเชื่อมั่นรัฐบาลไทย พร้อมขยายการลงทุนสอดรับนโยบา