ครมสัญจร จังหวัดพิจิตร-จังหวัดนครสวรรค์ (11-12 มิถุนายน 2561) > นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาและชุมชนบ้านแก่ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ Cr.ไทยคู่ฟ้า #ลุงตู่มาแว้วๆๆๆ #ครมสัญจร #จังหวัดพิจิตร #จังหวัดนครสวรรค์

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่     #นายกรัฐมนตรี

RELATE: