ครม.มีมติไฟเขียว ขึ้นเงินเดือน 'ศาล-องค์กรอิสระ' --------------------------------------------------- ครม.ไฟเขียวค่าตอบแทนเงินเดือน-ค่าประจำตำแหน่ง "ศาล-องค์กรอิสระ" ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ "ปธ.ศาล รธน.-ปธ.ศาลฎีกา-ปธ.ศาล ปค.สูงสุด" รับเงินเทียบเท่า "นายกฯ-ปธ.รัฐสภาฯ" 8 กว่าหมื่นบาท พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบร่างกฎหมาย 10 ฉบับ ที่เกี่ยวกับการปรับปรุงค่าตอบแทน เงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งให้กับศาล องค์กรอิสระ ข้าราชการอัยการ ประกอบด้วย ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กรรมการ กกต. ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการ ป.ป.ช.ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) กรรมการ กสม. อนุกรรมการ กสม. และข้าราชการฝ่ายอัยการ ให้มีการปรับขึ้นเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งประมาณร้อยละ 10 โดยศาลยุติธรรม ตั้งแต่ประธานศาลฎีกา ลงมาจนถึงข้าราชการ ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2557 เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เนื่องจากไม่ได้รับขึ้นเงินเดือน และศาลปกครองด้วยเช่นกัน สำหรับข้าราชการรัฐสภา ข้าราชการเมือง รัฐบาล นายกฯ และ ครม. ที่ประชุม ครม.ให้นำเรื่องกลับไปพิจารณาใหม่ เพราะเป็นข้าราชการการเมือง แม้จะพิจารณาก็ยังไม่มีผล เพราะรัฐบาลต้องการให้มีผลกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งครั้งหน้า ไม่หมายรวมรัฐบาลชุดนี้ เนื่องจากนายกฯ เป็นห่วงกลัวจะถูกบิดเบือนว่า รัฐบาลชุดนี้ขึ้นเงินเดือนข้าราชการการเมืองของตนเอง จึงไม่พิจารณาขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการเมืองทั้งหมด ทั้งนี้การปรับเงินเดือนดังกล่าวให้มีผลหลังจากกฎหมายมีผลบังคับใช้ และการปรับขึ้นเงินเดือนครั้งนี้ สืบเนื่องจากคสช.เข้ามาใหม่ๆ มีการนำเสนอการปรับเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มพิเศษ ให้ข้าราชการฝ่ายประจำไปแล้ว แต่ยังไม่มีข้าราชการที่เกี่ยวกับศาล องค์กรอิสระ อัยการ จึงเป็นพวกตกสำรวจ Cr. ไทยรัฐ #ลุงตู้มาแว้วๆๆๆ #ขึ้นเงินเดือน

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่     #การเมือง     #นายกรัฐมนตรี     #ครม.

RELATE: