คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง รู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินของเรา เรายังมีพระมหากษัตริย์ ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ไม่มีประเทศไหนในโลก ที่พลเมืองมีอิสระเสรีเหมือนที่มีอยู่ในประเทศไทย เกิดเป็นคนไทยถือว่าโชคดีที่สุดแล้ว ในน้ำมีปลาในนามีข้าว เพราะมีแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ อากาศไม่ร้อนหรือหนาวมากเกินไป ไม่มีภัยพิบัติทางธรรมชาติร้ายแรง จึงทำให้คนส่วนใหญ่ มีกินมีใช้ อยู่ดีมีความสุข. #พอเพียง #ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ศาสตร์พระราชา

RELATE: