คนดังติดโผ!! พล.อ.ประยุทธ์-โป๊ป-เบลล่า” ติดโผคนที่ประชาชนอยากรดน้ำ/สาดน้ำมากสุดในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ------------------------------------ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชนและประชาชนหัวข้อ “เทศกาลวันสงกรานต์” จากกลุ่มตัวอย่าง 3,075 คน ในทุกภูมิภาค ผลสำรวจถามว่าเมื่อพูดถึง “วันสงกรานต์” เด็ก เยาวชน และประชาชนจะนึกถึงสิ่งใด ร้อยละ 75.79 ระบุเล่นน้ำสงกรานต์ รองลงมาร้อยละ 64.44 รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ร้อยละ 54.39 วันขึ้นปีใหม่แบบไทย ร้อยละ 46.98 เทศกาลหยุดยาว และร้อยละ39.35 การเดินทางกลับภูมิลำเนา ส่วนกิจกรรมที่เด็ก เยาวชนและประชาชน จะทำช่วงเทศกาลสงกรานต์มากที่สุด ร้อยละ 69.93 ทำบุญตักบาตร รองลงมาร้อยละ 64.26 สรงน้ำพระ ร้อยละ 58.56 รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ร้อยละ 45.53 เล่นน้ำสงกรานต์ และร้อยละ 41.11 พบปะสังสรรค์กับครอบครัวและญาติพี่น้อง Cr.กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย #ลุงตู่มาแว้วๆๆๆ #ลุงตู่มาอันดับหนึ่ง #คนที่ประชาชนอยากรดน้ำ/สาดน้ำมากสุด

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่     #ประยุทธ์     #รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

RELATE: