คณะศิลปินญี่ปุ่นและเยาวชนไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี วันนี้ (13 กันยายน 2561) เวลา 09.00 น. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะศิลปินญี่ปุ่นและเยาวชนไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวสรุปสาระสำคัญการหารือ ดังนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับคณะศิลปินหญิงญี่ปุ่นวง AKB48 และเยาวชนไทยแฟนคลับของวง AKB48 จากโรงเรียนวัดราชบพิธ จำนวน 15 คน พร้อมกล่าวว่าไทย และญี่ปุ่นมีความสันพันธ์อันดีระหว่างกันมาอย่างยาวนาน และทราบว่าวง AKB48 เป็นกลุ่มศิลปินเยาวชนหญิงของญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียง มีแฟนคลับเป็นเยาวชนไทยจำนวนมาก และได้สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทย และกลายเป็นวงต้นแบบของวง BNK48 ในไทย จึงถือว่า AKB48 เป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมการ เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ทำให้เยาวชนของทั้งสองประเทศมีวัฒนธรรมร่วมกัน มีความใกล้ชิดกัน เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ระดับประชาชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และหวังว่า วง BNK48 จะช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยให้แฟนคลับชาวญี่ปุ่นและแฟนคลับในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งระหว่างการมาร่วมแสดงเทศกาลดนตรีมายา (MAYA Music Festival) ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2561 ด้วย นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการพบปะกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นหลายครั้งที่ผ่านมาว่า ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นร่วมกันว่า การจะพัฒนาประเทศต้องอาศัยกำลังสำคัญจากคนรุ่นใหม่ ที่จะต้องเป็นคนดี มีจริยธรรม และเป็นกลไกผลักดันสันติสุขของโลก ปัจจุบันนักลงทุนชาวไทยและญี่ปุ่นได้มีการแลกเปลี่ยนการลงทุนระหว่างกันจำนวนมาก โดยนักลงทุนญี่ปุ่นได้มาลงทุนในโครงการสำคัญของไทย อาทิ โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งต้องขอบคุณญี่ปุ่นที่เห็นศักยภาพ และสนใจเข้ามาลงทุนในไทย นายกรัฐมนตรีได้ใช้โอกาสนี้ แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นที่ผ่านมา ซึ่งรัฐบาลได้ส่งสารแสดงความเสียใจไปตามช่องทางทางการทูตด้วยแล้ว ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียังได้สนทนากับศิลปินวง AKB48 อย่างเป็นกันเอง โดยศิลปินญี่ปุ่นได้แสดงความประทับใจและกล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้โอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ ในบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง โดยกลุ่มศิลปินเยาวชนหญิงของญี่ปุ่นจากวง AKB48 ได้แนะนำตัว ประกอบด้วย นางสาวอาซาอิ นานามิ นางสาวซาซากิ ยูคาริ นางสาวอิวาตาเตะ ซาโฮะ นางสาวโมกิ ชิโนบุ นางสาวนากานิชิ จิโยริ และเด็กหญิง ชิบะ เอรี่ โดยได้แสดงความสามารถด้านการขับร้อง พร้อมให้กำลังใจนายกรัฐมนตรี ด้วย ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียังได้เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยแฟนคลับของวง AKB48 จากโรงเรียนวัดราชบพิธ ได้พูดคุยถามคำถามศิลปินอย่างเป็นกันเองด้วย อนึ่ง หลังการเสร็จสิ้นการหารือ พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้นำคณะศิลปินญี่ปุ่นเยี่ยมชมทำเนียบรัฐบาลและสถาปัตยกรรมโดยรอบ #PMDU

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #นายกรัฐมนตรี     #ประยุทธ์     #PMDU

RELATE: