คณะผู้แสดงโขน เข้าพบพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์การแสดงโขน มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอน “พิเภกสวามิภักดิ์”

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #นายกรัฐมนตรี     #ประยุทธ์

RELATE: