"ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ มีความปลอดภัยในการเดินทาง และขอให้การทำงานประกอบอาชีพประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นคนดีคนเก่งและมีคุณธรรมในการร่วมกันพัฒนาประเทศชาติ ไปสู่ความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน พร้อมทั้งขอให้สื่อมวลชนและสำนักพิมพ์ต่างๆ มีความสุข ความเจริญ และมีความก้าวหน้าประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ" - พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา - นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. กล่าวอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ให้กับประชาชน #ลุงตู่มาแว้วๆๆๆ #สร้างไทยไปด้วยกัน #ReformTogether

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่     #นายกรัฐมนตรี     #ประยุทธ์     #สร้างไทยไปด้วยกัน

RELATE: