"ขอบคุณเจ้าหน้าที่ และจิตอาสา #เราทำความดีด้วยหัวใจ ที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลัง"

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

RELATE: