"การผ่อนคลายมาตรการในระยะแรกนี้ ถือเป็นความท้าทาย และความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วน ขอให้อดทน มีวินัย หากสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้น ก็จะมีการผ่อนปรนในระยะต่อไป ความสำเร็จครั้งนี้จะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ ของประชาชนทุกคน เพื่อเดินหน้าผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้ด้วยดี" - นายกลุงตู่ - ที่มา : ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี-PMOC #ทีมประเทศไทย #ประเทศไทยต้องชนะ #NewNormal #ชีวิตวิถีใหม่ #ลุงตู่มาแว้วๆๆๆ #สร้างไทยไปด้วยกัน #ReformTogether

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่     #นายกรัฐมนตรี     #นายกลุงตู่     #สร้างไทยไปด้วยกัน

RELATE: