#กองหนุนลุงตู่ "ความสงบสุขของบ้านเมือง ความรัก ความสามัคคี ของประชาชนไทย เป็นสิ่งสำคัญที่จะนำพาประเทศก้าวต่อไป อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และมีเสถียรภาพ" - นายกลุงตู่ - #ลุงตู่มาแว้วๆๆๆ #สร้างไทยไปด้วยกัน #ReformTogether

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่     #นายกลุงตู่     #สร้างไทยไปด้วยกัน

RELATE: