"กษัตริย์ผู้ทรงงานเพื่อประชาชน" ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ผู้อุทิศพระองค์ เพราะทรงเล็งว่าความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสิ่งที่รอไม่ได้ ครั้งนั้นทรงเดินทางในพื้นที่ห่างไกล บุกป่าลุยแม่น้ำสายบุรี ทรงให้การแก้ปัญหาประชาชนอยู่เหนือความสะดวกสบายของพระองค์ ทำให้ถึงแม้บางครั้งเมื่อต้องทรงงานด้วยความยากลำบากหรือต้องเสี่ยงอันตราย พระองค์ก็จะทรงดั้นด้นไปให้จงได้ ครั้งหนึ่ง ในหลวงเสด็จฯ ไปอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส โดยมีเป้าหมายที่นิคมฯ สุคิริน เพื่อสำรวจพื้นที่สร้างอ่างเก็บน้ำ สำหรับให้ชาวบ้านให้ทำนาและสวนผลไม้ ระหว่างทางต้องข้ามแม่น้ำสายบุรี ซึ่งปรากฏว่าพอเสด็จฯ ไปถึงริมแม่น้ำ ก็พบว่าสะพานเหล็กถูกน้ำท่วมพัดหายไปเพราะความผุพัง ด้วยเหตุนี้จึงมีผู้กราบบังคมทูลว่าให้เสด็จฯ กลับ แต่ในหลวงโปรดฯ ให้วิทยุไปถามว่ามีประชาชนมารอรับเสด็จฯ มากหรือยัง ปลายสายตอบกลับมาว่า มีประมาณพันคน พอได้ยินเช่นนั้น ในหลวงก็จึงทรงตอบกลับว่า “... เมื่อชาวบ้านมารอเรา เราก็ต้องไป ...” สมเด็จพระราชินี ที่ประทับอยู่ในรถพระที่นั่งด้วยกัน จึงวิทยุไปยังรถคันที่ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ฯ ราชเลขานุการในสมเด็จพระราชินี และว่าที่ ร.ท.ดิลก ศิริวัลลภ ล่ามภาษามลายูประจำพระองค์นั่งอยู่ แล้วรับสั่งว่า “... พี่หญิงพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่าให้รถของพี่หญิงนำหน้าลุยนำร่องไปก่อน ...” แม้อาจารย์ดิลกจะตกใจเพราะน้ำในแม่น้ำสายบุรีในเวลานั้นไหลเชี่ยวมาก แต่เมื่อในหลวงทรงรับสั่งมาแล้วก็ต้องไป พลขับฝีมือดีในรถคันนั้นจึงขับนำลุยไปก่อน โดยมีรถพระที่นั่งตามติดลงไป โดยระดับน้ำนั้นสูงถึงกว่าครึ่งตัวรถ จึงต้องขับชิดซ้ายกันไปช้าๆ ป้องกันไม่ให้กระแสน้ำพัดรถจนพลิกคว่ำ เวลาผ่านไปเป็นสิบนาที รถก็ข้ามห้วยได้สำเร็จและไปถึงจุดที่ประชาชนมารอรับเสด็จฯ แม้ว่าในหลวงและผู้ที่อยู่ในรถจะเปียกปอนกันครบทุกคนก็ตาม แม้จะเป็นเหตุการณ์เล็กๆ แต่เรื่องนี้แสดงให้เราเห็นว่าถึงจะลำบากแค่ไหนในหลวงก็ไม่ย่อท้อ เพราะความสุขของประชนชนก็คือความสุขของพระองค์ เรียบเรียงจาก บทสัมภาษณ์ ว่าที่ ร.ท.ดิลก ศิริวัลลภ ล่ามภาษามลายูประจำพระองค์ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #แก้ปัญหาประชาชน

RELATE: