กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพรวันตรุษจีน . ตรุษจีนปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 25 มกราคม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพรวันตรุษจีน ปีชวด พ.ศ. 2563 . คำและความหมายของพรพระราชทานตามลายพระหัตถ์ภาษาจีนคือ 鼠兆丰年 อ่านว่า ฉู่ เจ้า เฟิง เหนียน แปลว่า หนูนำพืชผลเจริญ เพื่อให้ผู้ได้รับพรพระราชทานปีนี้ พบความสุข ความเจริญ และความอุดมสมบูรณ์ยิ่งๆขึ้นไป . “鼠” ฉู่ หรืออาจออกเสียง สู่ แปลว่า หนู “兆” เจ้า หมายถึง จำนวนมากมาย “丰年” เฟิงเหนียน หมายถึง ปีที่มีความอุดมสมบูรณ์ เก็บเกี่ยวผลทางการเกษตรได้มาก . ฉู่ เจ้า เฟิง เหนียน จึงหมายถึง การมีหนูจำนวนมาก เป็นสัญญาณว่าปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนั้น จะเป็นปีที่อุดมสมบูรณ์ เจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริง . ตรุษจีนปีนี้ ร้านภูฟ้าได้อัญเชิญภาพวาดฝีพระหัตถ์รูปหนู 2 ตัว และลายพระหัตถ์ภาษาจีน ‘鼠兆丰年 – ฉู่เจ้าเฟิงเหนียน’ มาปักไว้บนกระเป๋าเสื้อโปโลสีแดง จำหน่ายเพื่อเป็นของขวัญให้คนไทยได้สวมใส่ เพื่อให้เทศกาลตรุษจีนปีนี้ เป็นเทศกาลแห่งความสุขและความเจริญรุ่งเรือง . สินค้ามีจำหน่ายที่ร้านภูฟ้า รวมทั้งช่องทางออนไลน์ที่ www.phufa.org และมีจำหน่ายในงานตรุษจีนเยาวราช บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ในวันที่ 25 ถึง 26 มกราคมนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. . ขอบคุณข้อมูลจาก ร้านภูฟ้า ในกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร http://www.phufa.org/สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ-2/ . ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก เพจ China Report ASEAN - Thailand

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

RELATE: