“ถ้าเราไม่มีแผนแม่บท ไม่มียุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยก็จะเดินกระท่อนกระแท

“ถ้าเราไม่มีแผนแม่บท ไม่มียุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยก็จะเดินกระท่อนกระแท

"รัฐบาลจะเป็นสะพาน เมื่อเราสร้างสะพานมาแล้วสิ่งที่จะทำให้สะพานต่อเนื่อ

"รัฐบาลจะเป็นสะพาน เมื่อเราสร้างสะพานมาแล้วสิ่งที่จะทำให้สะพานต่อเนื่อ

ตอนนี้รัฐบาลเปิดไลน์ออฟฟิเชียลให้แอดกันได้แล้ว

หากใครต้องการติดตามข่า

ตอนนี้รัฐบาลเปิดไลน์ออฟฟิเชียลให้แอดกันได้แล้ว หากใครต้องการติดตามข่า