#Update : นายกรัฐมนตรีคุยบุคลากรทางการแพทย์ ถกด่วน!! แก้สถานการณ์การแพ

#Update : นายกรัฐมนตรีคุยบุคลากรทางการแพทย์ ถกด่วน!! แก้สถานการณ์การแพ

#Update : นายกฯ สั่งตรวจสอบหาต้นตอราคาไข่ไก่แพง ห่วงประชาชนเดือดร้อนใน

#Update : นายกฯ สั่งตรวจสอบหาต้นตอราคาไข่ไก่แพง ห่วงประชาชนเดือดร้อนใน

#Update : นายกรัฐมนตรีชื่นชมประชาชนให้ความร่วมมือ กับมาตรการของรัฐ เว้

#Update : นายกรัฐมนตรีชื่นชมประชาชนให้ความร่วมมือ กับมาตรการของรัฐ เว้

#Update : นายกฯสั่งการ ผู้ว่าเชียงใหม่ลงพื้นที่บัญชาการ แก้ไขไฟไหม้ดอย

#Update : นายกฯสั่งการ ผู้ว่าเชียงใหม่ลงพื้นที่บัญชาการ แก้ไขไฟไหม้ดอย

#Update : นายกรัฐมนตรีรับมอบเงินสนับสนุน การแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของไวร

#Update : นายกรัฐมนตรีรับมอบเงินสนับสนุน การแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของไวร