#Update : นายกฯ รับมอบหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์การแพทย์ จากภาคเอกชนร่วมส

#Update : นายกฯ รับมอบหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์การแพทย์ จากภาคเอกชนร่วมส

"วันนี้ ผมได้ประชุมเพื่อสั่งการอนุมัติมาตรการผ่อนปรนต่างๆ ที่จะเกิดขึ้

"วันนี้ ผมได้ประชุมเพื่อสั่งการอนุมัติมาตรการผ่อนปรนต่างๆ ที่จะเกิดขึ้

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รั

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รั

นายกรัฐมนตรี ได้รับทราบรายงานสถานภาพทหารกองประจำการของทุกเหล่าทัพ ที่จ

นายกรัฐมนตรี ได้รับทราบรายงานสถานภาพทหารกองประจำการของทุกเหล่าทัพ ที่จ

#Update : นายกฯขอบคุณกำลังพลทุกเหล่าทัพ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเท

#Update : นายกฯขอบคุณกำลังพลทุกเหล่าทัพ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเท

นายกรัฐมนตรี ชื่นชมความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนที่ตระหนักและให้ความ

นายกรัฐมนตรี ชื่นชมความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนที่ตระหนักและให้ความ

"ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับความยากลำบาก เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้

"ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับความยากลำบาก เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้