นายกรัฐมนตรีชื่นชมการทำงานของทุกภาคส่วน ทำให้ผลการดำเนินงานของไทยได้รั

นายกรัฐมนตรีชื่นชมการทำงานของทุกภาคส่วน ทำให้ผลการดำเนินงานของไทยได้รั

"เมื่อท่านเจ็บ เมื่อท่านเหนื่อย ผมก็เหนื่อยด้วย   รัฐบาลพยายามทำทุกอย่

"เมื่อท่านเจ็บ เมื่อท่านเหนื่อย ผมก็เหนื่อยด้วย รัฐบาลพยายามทำทุกอย่

#Update : ในหลวงทรงมีกระแสพระราชดำรัสชื่นชมการทำงานของรัฐบาล

พระบาทสม

#Update : ในหลวงทรงมีกระแสพระราชดำรัสชื่นชมการทำงานของรัฐบาล พระบาทสม

#Update : นายกฯอวยพรสงกรานต์ประชาชนสุขภาพแข็งแรง ขอร่วมกันรักษาวินัยสู

#Update : นายกฯอวยพรสงกรานต์ประชาชนสุขภาพแข็งแรง ขอร่วมกันรักษาวินัยสู