"เป็นกำลังใจ❤ ให้ลุงตู่ในทุกๆวัน"

นายกลุงตู่ เป็นประธานการประชุมคณะกร

"เป็นกำลังใจ❤ ให้ลุงตู่ในทุกๆวัน" นายกลุงตู่ เป็นประธานการประชุมคณะกร

"ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเป็นคนดีแห่งแผ่นดิน เป็นต้นแบบของคนไทยที่รัก

"ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเป็นคนดีแห่งแผ่นดิน เป็นต้นแบบของคนไทยที่รัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพรระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐบาลจัดงานพระรา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพรระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐบาลจัดงานพระรา