#Update : นายกฯ ชื่นชม กกต.- หน่วยงานระดับจังหวัด จัดการเลือกตั้งซ่อมล

#Update : นายกฯ ชื่นชม กกต.- หน่วยงานระดับจังหวัด จัดการเลือกตั้งซ่อมล

#Update : นายกฯแสดงความเสียใจและสั่งให้ความช่วยเหลือ ครอบครัวผู้เสียชี

#Update : นายกฯแสดงความเสียใจและสั่งให้ความช่วยเหลือ ครอบครัวผู้เสียชี

#Update : นายกฯ หารือผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เน้นการทำงานใ

#Update : นายกฯ หารือผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เน้นการทำงานใ

#Update : นายกฯเป็นประธาน ลงนามสัญญาร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะ

#Update : นายกฯเป็นประธาน ลงนามสัญญาร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะ

#Update : นายกฯเป็นประธานการประชุม เตรียมการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเ

#Update : นายกฯเป็นประธานการประชุม เตรียมการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเ