#Update : นายกฯ เร่งทุกหน่วยบริหารจัดการน้ำ โดยเน้นการใช้น้ำฝนเป็นหลัก

#Update : นายกฯ เร่งทุกหน่วยบริหารจัดการน้ำ โดยเน้นการใช้น้ำฝนเป็นหลัก

#Update : นายกฯ ขอบคุณประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาให้รัฐบาล ทำให้การบริหารจ

#Update : นายกฯ ขอบคุณประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาให้รัฐบาล ทำให้การบริหารจ

#Update : นายกรัฐมนตรีเน้น นบข. เปิดรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องเกษตรกร

#Update : นายกรัฐมนตรีเน้น นบข. เปิดรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องเกษตรกร

#Update : นายกฯลงพื้นที่ศรีสะเกษ เน้นสนับสนุนพัฒนาภาคเกษตรอย่างยั่งยืน

#Update : นายกฯลงพื้นที่ศรีสะเกษ เน้นสนับสนุนพัฒนาภาคเกษตรอย่างยั่งยืน

#Update : เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ ชื่นชมรัฐบาลไทยประสบความสำเร็จ ในการคว

#Update : เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ ชื่นชมรัฐบาลไทยประสบความสำเร็จ ในการคว