จีนขอบคุณไทย #มิตรในยามยาก

แถลงการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพัน

จีนขอบคุณไทย #มิตรในยามยาก แถลงการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพัน