"บ่ายวันนี้ ผมได้พบกับสมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย ภาคส่วนสำคัญใ

"บ่ายวันนี้ ผมได้พบกับสมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย ภาคส่วนสำคัญใ

นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

#Update : กระทรวงพัฒนาสังคมฯประชุมร่วมเอ็นจีโอ ตรวจสอบผู้ตกหล่น โครงกา

#Update : กระทรวงพัฒนาสังคมฯประชุมร่วมเอ็นจีโอ ตรวจสอบผู้ตกหล่น โครงกา