เพราะเราเชื่อมั่นในลุงตู่

"จากนี้ไปอยากให้ทุกคนร่วมมือกันทำงานด้วยเจต

เพราะเราเชื่อมั่นในลุงตู่ "จากนี้ไปอยากให้ทุกคนร่วมมือกันทำงานด้วยเจต

3 เหตุผล ทำไม ‘ลุงตู่’ เหมาะสมกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

1. พลเอกประยุทธ์

3 เหตุผล ทำไม ‘ลุงตู่’ เหมาะสมกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 1. พลเอกประยุทธ์

2 ลุง หยินหยาง
ขับเคลื่อนประเทศไทย

นายชวน หลีกภัย - ประธานสภาผู้แทนรา

2 ลุง หยินหยาง ขับเคลื่อนประเทศไทย นายชวน หลีกภัย - ประธานสภาผู้แทนรา

เจอะแบบนี้ใครไม่รัก❤ ก็บ้าแล้ว

"ลุงตู่" สลายสีเสื้อ และนำคนจากทุกฝ่าย

เจอะแบบนี้ใครไม่รัก❤ ก็บ้าแล้ว "ลุงตู่" สลายสีเสื้อ และนำคนจากทุกฝ่าย

"พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา"
นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 
คนแรกโดยรัฐธรรมนูญ 25

"พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา" นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 คนแรกโดยรัฐธรรมนูญ 25

เจอะแบบนี้ใครไม่รัก❤ ก็บ้าแล้ว

"ลุงตู่" เป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่เลือกปฏ

เจอะแบบนี้ใครไม่รัก❤ ก็บ้าแล้ว "ลุงตู่" เป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่เลือกปฏ

คำปราศรัย เนื่องในโอกาส “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” ประจำปี 2562

พลเอก

คำปราศรัย เนื่องในโอกาส “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” ประจำปี 2562 พลเอก