เกษตรแบบพึ่งพาตนเอง : แสวงหาองค์ความรู้เพื่อใช้คู่ประสบการณ์

เช้าวันน

เกษตรแบบพึ่งพาตนเอง : แสวงหาองค์ความรู้เพื่อใช้คู่ประสบการณ์ เช้าวันน

วันนี้พวกเราติดตามลุงตู่ไปอำนาจเจริญ-อุบลราชธานีกัน
#ทีมลุงตู่
#เดนหน้

วันนี้พวกเราติดตามลุงตู่ไปอำนาจเจริญ-อุบลราชธานีกัน #ทีมลุงตู่ #เดนหน้

พี่โป๊บมาช่วยลุง แนะนำเรื่องดีๆ ที่ลุงผลักดัน โครงการนี้เกิดจากการร่วม

พี่โป๊บมาช่วยลุง แนะนำเรื่องดีๆ ที่ลุงผลักดัน โครงการนี้เกิดจากการร่วม