"รู้สึกดีใจ ที่ได้อยู่กับสีเขียวของธรรมชาติ"

นายกรัฐมนตรี ร่วมปลูกต้น

"รู้สึกดีใจ ที่ได้อยู่กับสีเขียวของธรรมชาติ" นายกรัฐมนตรี ร่วมปลูกต้น

เพราะว่าสังคมโลกเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็ว เราเองก็ต้องพัฒนาให้ทันยุคสมัย ก้

เพราะว่าสังคมโลกเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็ว เราเองก็ต้องพัฒนาให้ทันยุคสมัย ก้

นายกลุงตู่ มอบ รฟท.เร่งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการท่องเที

นายกลุงตู่ มอบ รฟท.เร่งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการท่องเที