#Update : นายกฯ หารือผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เน้นการทำงานใ

#Update : นายกฯ หารือผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เน้นการทำงานใ

#Update : นายกฯเป็นประธาน ลงนามสัญญาร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะ

#Update : นายกฯเป็นประธาน ลงนามสัญญาร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะ

#Update : นายกฯเป็นประธานการประชุม เตรียมการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเ

#Update : นายกฯเป็นประธานการประชุม เตรียมการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเ