#Update : เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ ชื่นชมรัฐบาลไทยประสบความสำเร็จ ในการคว

#Update : เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ ชื่นชมรัฐบาลไทยประสบความสำเร็จ ในการคว

#Update : นายกฯ ชื่นชม กกต.- หน่วยงานระดับจังหวัด จัดการเลือกตั้งซ่อมล

#Update : นายกฯ ชื่นชม กกต.- หน่วยงานระดับจังหวัด จัดการเลือกตั้งซ่อมล

#Update : นายกฯแสดงความเสียใจและสั่งให้ความช่วยเหลือ ครอบครัวผู้เสียชี

#Update : นายกฯแสดงความเสียใจและสั่งให้ความช่วยเหลือ ครอบครัวผู้เสียชี